Młyn Grodzisk Wielkopolski

Mateusz Gutsche - V-ce-prezes Zarządu
Paweł Mikołajczyk – Dyrektor Sprzedaży Region Zachód
Norbert Frąckowiak – Kierownik Zakładu
Katarzyna Drzewiecka – Kierownik ds. Gospodarki Magazynowej
Paweł Robak – Kierownik ds. Zakupu Surowca Region Zachód
Jagoda Słaboszewska – Kierownik Działu Jakości
Karol Nowak – Specjalista ds. Logistyki (produkty gotowe)
Stanisław Szypulski – Nadmłynarz
Dominika Wajman - Specjalista ds. Logistyki (zboże)