Mill Kutno

Michał Przybył - Director of the Cereals Purchasing Department
Andrzej Wiśniewski - Plant Manager
Sławomir Głuchowski – Sales Director Center Region
Zbigniew Zieliński - Production manager - Main Miller
Tomasz Kroll - Kierownik Działu Jakości