GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o.

Piotr Piąstka - Prezes Zarządu
Mateusz Gutsche - V-ce Prezes Zarządu
Sylwia Wardas - Prokurent
Michał Przybył - Dyrektor Działu Zakupu Zbóż
Andrzej Wiśniewski - Kierownik Zakładu
Sławomir Głuchowski – Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Region Centrum
Zbigniew Zieliński - Kierownik produkcji - Nadmłynarz
Tomasz Kroll - Kierownik Działu Jakości