GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o.

Piotr Piąstka - Prezes Zarządu
Michał Przybył - V-ce Prezes Zarządu (zakup zbóż)
Andrzej Wiśniewski - Kierownik Zakładu
Sławomir Głuchowski – Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Region Centrum
Zbigniew Zieliński - Kierownik produkcji - Nadmłynarz