Kontakt

GoodMills Polska Sp. z o.o.

Skup zboża

Polska Północna

Maciej Bernaciński

Polska Centralna

Michał Przybył

Polska Zachodnia

Paweł Robak

Polska Południowa

Zbigniew Sikora

Polska Wschodnia

Marta Gągoł

Odnośnie pochodzenia surowców wykorzystywanych przy produkcji wyrobów gotowych, tj. wszelkiego rodzaju mąki wytwarzanej przez naszą firmę, oświadczamy, iż:
  • nie wykorzystujemy przy produkcji surowców pochodzących z Ukrainy
  • przy nabyciu surowców wykorzystywanych przy produkcji stosujemy wymagania dotyczące monitorowania i identyfikacji pochodzenia ziarna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

Młyn Stradunia

Młyn Grodzisk Wlkp.

Młyn Kamionka

Młyn Kutno