Kontakt

GoodMills Polska Sp. z o.o.

Skup zboża

Polska Północna

Maciej Bernaciński

Polska Centralna

Michał Przybył

Polska Zachodnia

Paweł Robak

Polska Południowa

Zbigniew Sikora

Polska Wschodnia

Marta Gągoł

Szanowni Dostawcy,
Istnieje możliwość skorzystania z naszej aplikacji za pośrednictwem, której możemy przeprowadzać transakcje kupna-sprzedaży. Przy jej pomocy można składać oferty na określone lokalizacje oraz korzystać z zamieszczanych przez nas propozycji. Aplikacja jest do pobrania bezpłatnie w sklepach Android oraz Apple.
Zapraszamy do współpracy.

         Android                      Apple

   

Odnośnie pochodzenia surowców wykorzystywanych przy produkcji wyrobów gotowych, tj. wszelkiego rodzaju mąki wytwarzanej przez naszą firmę, oświadczamy, iż:
  • nie wykorzystujemy przy produkcji surowców pochodzących z Ukrainy
  • przy nabyciu surowców wykorzystywanych przy produkcji stosujemy wymagania dotyczące monitorowania i identyfikacji pochodzenia ziarna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

Młyn Stradunia

Młyn Grodzisk Wlkp.

Młyn Kamionka

Młyn Kutno