Polityka Prywatności

1. Wykorzystanie informacji elektronicznej
Z wyświetleniem strony internetowej goodmills.pl Państwa urządzenie końcowe oraz nasz serwer wymieniają informacje. Mogą to być także dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam.

2. Cel przetwarzania danych przez stronę goodmills.pl i podstawy prawne:
Podczas wyświetlania strony goodmills.pl przeglądarka działająca na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła na serwer strony i tymczasowo zapisuje:
* adres IP urządzenia końcowego,
* datę i godzinę wejścia,
* nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
* stronę lub aplikację, z której nastąpiło wejście,
* użytą do wejścia na stronę przeglądarkę oraz, jeśli urządzeniem końcowym był komputer – system operacyjny oraz nazwę operatora Internetu
Dane zostają zapisane w następujących celach:
* zapewnienie płynnego połączenia ze stroną goodmills.pl
* komfortowe korzystanie ze strony goodmills.pl
* Badania stabilności oraz bezpieczeństwa strony

Adres IP przetwarzany jest na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery f) RODO.
Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.
Dane są przechowywane podczas Państwa wizyty na stronie, a po jej opuszczeniu automatycznie usuwane.

3. Cel przetwarzania danych podanych podczas kontaktu z nami i podstawy prawne:
Dane osobowe powierzone przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, telefonów do nas lub przy kontakcie e-mailowym są poufne. Wykorzystujemy je jedynie, by opracować państwa zapytania na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery f) RODO.
Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.
Dane osobowe, które Państwo podaliście w celu kontaktu z nami za pośrednictwem strony goodmills.pl lub przez e-mail przechowywane są do zrealizowania Państwa zgłoszenia.

4. Cel przetwarzania danych podanych w sytuacji konkursu i podstawy prawne:
Dane osobowe, które Państwo podaliście w sytuacji uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane jedynie w celu zrealizowania konkursu. Przetwarzamy dane w sytuacji konkursu na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery b) RODO. W sytuacji konkursu czasem trzeba złożyć oświadczenie o dalszej wyraźnej zgodzie. W przypadku udzielenia takiej zgody, dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery a) RODO. Jeżeli oświadczyliście Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie możecie Państwo tę zgodę wycofać.
Przekazywanie danych osobom trzecim zachodzi jedynie jeśli jest to niezbędne do zrealizowania konkursu.
Dane osobowe zostaną usunięte po zrealizowaniu konkursu.W przypadku nagród rzeczowych, dane zwycięzców przechowywane są przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi.

5. Cel przetwarzania danych podczas wysyłki newsletterów i podstawy prawne:
Jeżeli zapisaliście się Państwo do newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail i ewentualnie imię oraz nazwisko do przesyłania informacji na temat produktów, konkursów oraz promocji. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery a) RODO.
Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera ze skutkiem na przyszłość. Link do wypisania się z newslettera można znaleźć na końcu każdego newslettera. Przy odwołaniu zgody, wszystkie Państwa dane zostają automatycznie usunięte z naszej bazy danych.
Jeśli podczas wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zostają zobowiązani do przestrzegania artykułu 28 RODO.

6. Cel przetwarzania danych z konta użytkownika i podstawy prawne:
Dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony goodmills.pl
Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.
Dane wpisane w konto użytkownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7. Optymalizacja strony goodmills.pl oraz jej podstron z wykorzystaniem plików cookies
Na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery f) RODO stosujemy tzw. pliki cookie (in. ciasteczka). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony goodmills.pl oraz jej podstron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach serwisu goodmills.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu aż je Państwo usuniecie.
W ramach serwisu goodmills.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
* „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony goodmills.pl i jej podstron
* pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
* „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu goodmills.pl
* „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” Państwa ustawień
* „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań
W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione również tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie goodmills.pl
Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być również przekazywane współpracującym z serwisem goodmills.pl reklamodawcom oraz partnerom.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
8.1 Informacje ogólne
Przy odpowiednich warunkach prawnych przysługują Państwu następujące prawa:
* prawo do odwołania wszystkich udzielonych zgód,
* prawo do wglądu do informacji o zapisanych w serwisie Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
* prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
* prawo do usunięcia zapisanych w naszym serwisie Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
* prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
* prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
* prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

8.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO
Zgodnie z artykułem 15 ustępem 1 RODO macie Państwo prawo na żądanie otrzymać bezpłatną informację o zapisanych w serwisie Państwa danych osobowych. Obejmuje to w szczególności:
* cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
* kategorie przetwarzanych danych osobowych;
* odbiorcy danych wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione;
* planowany czas przechowywania Państwa danych osobowych; jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
* prawo do poprawienia albo usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez operatora serwisu lub prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
* wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
* wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – chociaż w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

8.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO
Mają Państwo prawo do zażądania od nas natychmiastowego poprawienia dotyczących Państwa danych osobowych. Macie także Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także przy użyciu oświadczenia uzupełniającego.
8.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO
Możecie od nas Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w jednym z następujących przypadków:
* dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone;
* odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery a) lub artykułu 9 ustępu 2 litery a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
* zgodnie z artykułem 21 ustępu 1 lub ustępu 2 RODO złożycie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i w przypadku artykułu 21 ustępu 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
* okaże się, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
* usunięcie danych osobowych będzie niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego;
* dane osobowe zostały zgromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustępu 1 RODO.
Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmiemy działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich także żądacie Państwo usunięcia.

8.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO
Macie Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli pojawi się jedna z poniższych sytuacji:
* podważycie Państwo prawidłowość danych osobowych;
* przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, ale zamiast usunięcia zażądacie Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
* operator strony nie będzie potrzebował już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa
* złożycie Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu zgodnie z artykułem 21 ustępu 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez operatora strony nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

8.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO
Macie Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu operatorowi strony, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustępu 1 litery a) albo artykułu 9 ustępu 2 litery a) lub na podstawie umowy zgodnej z artykułem 6 ustępu 1 litery b) RODO oraz odbywa się z wykorzystaniem metod automatycznych.
Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych macie Państwo prawo zdecydować, czy dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu operatorowi strony, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

8.7 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 21 RODO
Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustępu 1 RODO możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.
Ogólne prawo do zgłoszenia sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych. Zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.