Dlaczego istniejemy i jak pracujemy

Zadaliśmy sobie pytanie, jaki wkład możemy wnieść w GoodMills, aby nasi współpracownicy, nasi klienci, społeczności lokalne, do których należymy, a także gospodarka i społeczeństwo jako całość mogły dobrze wyjść z tych trudnych czasów, a potem jeszcze silniejsze. Dzięki naszemu nowemu celowi korporacyjnemu oraz czterem podstawowym wartościom chcemy wnieść znaczący wkład w wyżywienie milionów ludzi w Europie i lepszą przyszłość opartą na roślinach. Codziennie!

Wartości GoodMills

DOŚWIADCZENIE

Uczymy się od innych, wyciągamy wnioski z naszych porażek i sukcesów, aby stale się doskonalić we wszystkim co robimy. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, aby przyczynić się do sukcesu GoodMills. We wszystkim co robimy, przestrzegamy naszych wysokich standardów. Jesteśmy otwarci na zmiany i postrzegamy je jako okazję do poprawy.

ZESPÓŁ

Mówimy wprost jak jest - pytamy i przekazujemy szczerą informację zwrotną. Myślimy długofalowo i jesteśmy wiarygodnym, uczciwym partnerem dla naszych współpracowników, partnerów biznesowych, klientów i konsumentów. Wierzymy w siebie i w innych. Wspólnie radzimy sobie ze wzlotami i upadkami – podejmujemy działania, wygrywamy i świętujemy jako zespół.

WPŁYW

Działamy sumiennie, etycznie i uczciwie. Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem – jak sami chcielibyśmy być traktowani. Korzystamy z naszych zasobów w sposób odpowiedzialny i zmniejszamy nasz wpływ na środowisko. Dajemy coś od siebie społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.

TROSKA

Bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Cechuje nas pozytywne nastawienie i dążenie do wykonania zadania. Jesteśmy zorientowani na osiąganie celów i nastawieni na wyniki. Dyskutujemy, decydujemy i realizujemy.

Zgodność Biznesowa

Odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych mają ogromne znaczenie dla GoodMills Group, która jest częścią grupy spółek LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Dotyczy wszystkich, w tym zarządu, dyrektorów zarządzających, wyższej kadry kierowniczej i pracowników. Jednak w życiu codziennym i w kontaktach z osobami trzecimi należy respektować nie tylko przepisy prawa, ale także wartości etyczne, do których przestrzegania grupa czuje się zobowiązana.

Wytyczne dotyczące zgodności określają zasady dotyczące przejrzystego zarządzania, etycznego i prawidłowego postępowania z informacjami/mieniem korporacyjnym, które obowiązują GoodMills Group jako część grupy spółek LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Każdy z nich przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych i zrównoważonego istnienia firmy.

Wspólne rozumienie zdefiniowane w Wytycznych Zgodności stanowi podstawę udanej i profesjonalnej współpracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Nasze wytyczne dotyczące zgodności obejmują następujące sekcje:

  1. Zgodność z prawem
  2. Zakaz dyskryminacji
  3. Uczciwa konkurencja
  4. Przyznawanie i przyjmowanie niestosownych korzyści/prezentów i zaproszeń
  5. Konflikt interesów, obsługa udziałów, wtórne zatrudnienie
  6. Darowizny
  7. Sponsoring
  8. Ochrona własności firmy i informacji niejawnych

GoodMills Integrity Line

Jeśli zauważysz jakiekolwiek zachowanie lub okoliczności podczas współpracy z naszą firmą, które uważasz za niewłaściwe, zachęcamy do zgłoszenia ich do nas. Aby to zrobić, użyj poniższego linku i zgłoś wszelkie obawy dotyczące faktycznego lub podejrzewanego niewłaściwego postępowania, które może mieć wpływ na naszą firmę lub dobro ludzi: Good Mills Integrity Line

Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo.

Przestrzeganie przepisów prawa

Zakaz dyskryminacji

Uczciwa konkurencja

Udzielanie i przyjmowanie niestosownych korzyści

Konflikt interesów

Darowizny i sponsoring

Zarządzanie informacją