Nasza misja

Istniejemy...

ponieważ każdego dnia przyczyniamy się do żywienia ponad 180 milionów konsumentów w Europie Środkowej.

Oferujemy...

jako solidny partner, produkty najwyższej jakości i w konkurencyjnych cenach, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i technicznych oraz marki, które każdego dnia spełniają oczekiwania wielu konsumentów.

Pracujemy...

jako zespół najlepszych fachowców w sposób odpowiedzialny chroniąc środowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Zgodność Biznesowa

Odpowiedzialne zachowanie i zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi mają ogromne znaczenie dla GoodMills. Dotyczy to pracowników na wszystkich szczeblach, zarówno dyrektorów generalnych, kierownictwa, liderów oraz pracowników produkcyjnych. Jednak w codziennej współpracy i przy utrzymywaniu relacji biznesowych z innymi firmami należy przestrzegać nie tylko odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, ale także wartości etycznych. Nasze rozporządzenie w sprawie zgodności biznesowej zobowiązuje GoodMills Polska do przestrzegania zasad przejrzystego zarządzania, etycznego i właściwego postępowania, a także zasad związanych z przetwarzaniem informacji i aktywów korporacyjnych. Przestrzeganie tych zasad przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych i zrównoważonego funkcjonowania firmy.

Treść rozporządzenia w sprawie zgodności biznesowej służy jako podstawa udanej i profesjonalnej współpracy w ramach grupy przedsiębiorstw i poza nią. Nasze rozporządzenie w sprawie zgodności biznesowej zostało dostosowane do następujących zasad:

Przestrzeganie przepisów prawa

Zakaz dyskryminacji

Uczciwa konkurencja

Udzielanie i przyjmowanie niestosownych korzyści

Konflikt interesów

Darowizny i sponsoring

Zarządzanie informacją