Młyn Kamionka

Sławomir Morawski – Dyrektor Sprzedaży Region Północ
Jakub Prasał – Kierownik Zakładu
Maciej Bernaciński – Kierownik ds. Zakupu Surowca Region Północ
Tomasz Zaręba – Nadmłynarz
Karolina Łuczko – Kierownik Laboratorium
Łukasz Koch – Logistyk