Zakłady w Polsce

GoodMills ma w Polsce 4 zakłady produkcyjne o łącznej zdolności przemiałowej na poziomie ponad 600 tys. ton.